Britanska fondacija „British Scholarship Trust“ dodijeljuje do 5 stipendija kandidatima iz Crne Gore za akademsku 2017/2018. godinu

Datum: 24.11.2016

Ministarstvo prosvjete Crne Gore obavještava da će britanska fondacija „British Scholarship Trust“, za akademsku 2017/2018. godinu, dodijeliti do 5 stipendija kandidatima iz Crne Gore, u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Stipendije su namijenjene za postdiplomska usavršavanja/istraživanja iz svih oblasti, a prednost će imati kandidati koji rade na doktorskim programima u Crnoj Gori i kojima bi boravak u Velikoj Britaniji doprinio izradi njihove doktorske teze.

Poželjno je da kandidati već imaju uspostavljen kontakt sa stručnjacima sa nekog od britanskih univerziteta koji su izrazili da ih prime.

Period realizacije ovih stipendija je oktobar 2017 – oktobar 2018. godine.

Uslovi
– Kandidati treba da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2017. godine,
– Akademska dostignuća,
– Dobro znanje engleskog jezika,
– Značaj teme usavršavanja za dalji rad kandidata.

Potrebna dokumenta
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Prijavni formular u 2 primjerka, popunjen na engleskom jeziku, koji se može dobiti u ovom Ministarstvu, ili na internet stranici British Scolarship Trust-a: www.britishscholarshiptrust.org,
– Kvalitetno prezentovana tema usavršavanja i njen značaj za dalje usavršavanje u struci, na najviše jednoj stranici formata A4,
– Ovjerena fotokopija diplome o završenim redovnim ili postdiplomskim/doktorskim studijama,
– Uvjerenje o dobrom znanju engleskog jezika (uvjerenje u kojem je naznačeno do kojeg nivoa kandidat govori, piše i razumije engleski),
– Detaljan Curriculum Vitae,
– Dvije preporuke univerzitetskih profesora/stručnjaka iz oblasti koju kandidat predlaže za svoje usavršavanje (u zatvorenoj koverti, na engleskom jeziku),
– Ukoliko je kandidat uspostavio kontakt sa nekim od relevantnih britanskih univerziteta/institucija, priložiti kopiju pozivnog pisma kojim kandidat dokazuje da je sebi obezbijedio mjesto, odnosno mentora ako mu bude odobrena stipendija. U slučaju da kandidat nije uspostavio kontakt, molimo da na web sajtu „British Scholarship Trust“ potražite opciju „useful links“ đe se mogu naći kontakt adrese željenog britanskog univerziteta/institucije.

Navedena dokumenta treba dostaviti, ili predati lično, Ministarstvu prosvjete, kancelarija br. 3, Ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica, najkasnije do poneđeljka, 14. marta 2017. godine.
Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: lidija.ercegovic@mps.gov.me , na telefon broj: +382 (0)20 410 189, ili doći u Ministarstvo prosvjete. Nepotpune i neblagovremeno prijave se neće razmatrati. Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2017. godine.

Prijavni formulari se mogu preuzeti i ovdje.