Seminar “Evroatlantizam – sigurna luka”

Datum: 01.12.2014

Četiri studenta Fakulteta za državne i evropske studije (Milena Knežević, Milena Aćimić, Matija Đurđevac i Goran Lalević), učestvovali su na seminaru “Evroatlantizam – sigurna luka”, koji je organizovan od 26. do 28. novembra 2014. godine, u hotelu „Princess“ u Baru, od strane Fakulteta humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO.

Pored naših studenata učešće su uzeli i studenti sva tri crnogorska univerziteta. Seminar je okupio istaknute predavače, teoretičare i praktičare međunarodnih odnosa iz Crne Gore i regiona.

Dvodnevni seminar je približio studentima proces evroatlantskih integracija Crne Gore i omogućio im razmjenu mišljenja i ideja sa istaknutim društveno-političkim akterima. Studenti su izašli bogatiji za jedno novo iskustvo i nova poznanstva, koja će im koristiti u njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri.