Odbrana magistarskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 09.06.2015

Javne odbrane magistarskih radova – petak, 19. jun 2015. godine.

  1. Enisa Lekić – „Zabrana direktne i indirektne diskriminacije u administrativnom pravu EU“ (Sala A2, 13:00h);
  2. Dragan Pejanović – „Reforma državne uprave u Crnoj Gori u kontekstu članstva u Evropskoj uniji“ (Sala A2, 14:00h);
  3. Hamdija Šarkinović – „Agencije u Crnoj Gori u procesu evropeizacije“ (Sala A2, 15:00h).