Odbrana diplomskog rada

Kategorija: Događaji
Datum: 02.02.2015

Javne odbrane diplomskih radova – srijeda, 04. februar 2015. godine

  1. Tatjana Šaban – „Pravni položaj agencija za ljekove i medicinska sredstva u Crnoj Gori“ (Sala A2, 12:00h);
  2. Milena Bracanović – Pravna sredstva (žalba i prigovor) u upravnom postupku“ (Sala A2, 13:00h);
  3. Borislav Zdravković – „Novine u predlogu Zakona o opštem upravnom postupku“ (Sala A2, 14:00h).