Javna predavanja na FDES-u

Kategorija: Novosti
Datum: 24.05.2017

Fakultet za državne i evropske studije će organizovati niz javnih predavanja svojih profesora na teme koje se tiču države, organizacije vlasti, javne uprave, lokalne samouprave, izbornih sistema, posebno primjene novog ZUP-a i dr.

Cilj predavanja je doprinos stručnom i građanskom obrazovanju svih zainteresovanih. Predavanja će biti organizovana vikendom, tokom juna 2017. godine, u zavisnosti od interesovanja.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem maila info@fdes.me, kako bi ostavili svoje kontakt adrese i telefon, uz naznaku teme koju bi slušali, nakon čega će biti sačinjen detaljan raspored predavanja.

Zbog ograničenog broj mjesta u sali, važi princip prve prijave.