Događaji

Događaji
19.10.2016

Odbrana diplomskog rada

Javna odbrana diplomskog rada – srijeda, 26. oktobar 2016. godine Balša Dabetić– “Budžet i javni dug Crne Gore” (Sala A2, 9:00Opširnije

Događaji
18.10.2016

Odbrana specijalističkog rada

Javna odbrana specijalističkog rada – utorak, 25. oktobar 2016. godine Dejan Mićović– “Politike EU u oblasti viza, azila i migracija” (SalaOpširnije

Događaji
03.10.2016

Odbrana specijalističkog rada

Javna odbrana specijalističkog rada – srijeda, 5. oktobar 2016. godine Jovan Nišavić – “Rješenje u novom upravnom postupku” (Sala A1, 12:15Opširnije

Događaji
03.10.2016

Odbrana diplomskog rada

Javna odbrana diplomskog rada – srijeda, 5. oktobar 2016. godine Marija Jakić – “Tužba u upravnom sporu” (Sala A1, 11:30 h).

Događaji
07.09.2016

Početak studijske 2016/2017. godine

Studijska 2016/17. godina počinje u ponedeljak, 12. septembra 2016. godine.

Događaji
22.12.2015

Odbrana diplomskog rada

Javna odbrana diplomskog rada - petak, 26. decembar 2015. godine Milica Stojović - "Osnovni elementi carinskog sistema Crne Gore" (Sala A2,Opširnije

Događaji
06.10.2015

Odbrana diplomskog rada

Javne odbrane diplomskih radova – ponedjeljak, 12. oktobar 2015. godine. Sanja Mrdak – “Organizacija i metod rada u državnoj upravi”; (SalaOpširnije

Događaji
06.10.2015

Odbrana specijalističkog rada

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 10. oktobar 2015. godine. Tina Potpara - "Pravni aspekti zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori";Opširnije

Događaji
30.09.2015

Odbrana diplomskog rada

Javna odbrana diplomskog rada – subota, 03. oktobar 2015. godine. Žana Bracović – “Upravno-pravni aspekti u turizmu”; (Sala A2, 12:00h).

Događaji
23.09.2015

Odbrana specijalističkog rada

Javne odbrane specijalističkih radova – subota, 03. oktobar 2015. godine. Teodora Andrijašević – "Sprovođenje upravnih aktivnosti na jednom mjestu"; (Sala A2,Opširnije