Dan otvorenih vrata FDES-a

Kategorija: Događaji
Datum: 18.06.2014

Fakultet za državne i evropske studije organizovaće “Dan otvorenih vrata FDES-a” u četvrtak, 19. juna 2014. godine od 10 do 14 h.

I pored činjenice da su vrata FDES-a uvijek otvorena, kako za studente – sadašnje i buduće, tako i za saradnike, partnere, medije i zainteresovanu javnost, ovo će biti posebna prilika za sve one koji su u fazi donošenja odluke o izboru studija, da se bliže upoznaju sa studijskim programima Fakulteta za državne i evropske studije.

Fakultet poziva buduće studente dodiplomskih, specijalističkih i magistarskih studija da se u periodu od 10 do 14h, iz prve ruke, od Dekana Fakulteta, prof. dr Đorđija Blažića i njegovih saradnika upoznaju sa studijskim programima i svim drugim bitnim informacijama.