Novi ZUP

Kreću obuke o primjeni Zakona o upravnom postupku na FDES-u

Kategorija: Novosti
Datum: 09.01.2018

Fakultet za državne i evropske studije kreće sa realizacijom obuka na temu primjene Zakona o upravnom postupku Crne Gore, namijenjenih prvenstveno zaposlenima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, kao i zaposlenim u drugim organima – nosiocima javnih ovlašćenja (javne službe, agencije, fondovi). Cilj je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravno procesnog prava, a posebno kvalitetnije prilagođavanje novom Zakonu o upravnom postupku Crne Gore, na temelju njegovog kvalitetnijeg, potpunijeg i dubljeg poznavanja.

Program obuke će biti podijeljen u dva modula. Prvi modul prvenstveno je namijenjen za prvostepene organe, dok je drugi modul namijenjen drugostepenim organima, a sve u cilju što kvalitetnijeg fokusa i bližeg upoznavanja polaznika sa predviđenim sadržajem.

Program obuke za prvostepene organe organizovaće se od 2. do 4. februara 2018. godine, dok je obuka o primjeni Zakona o upravnom postupku za drugostepene organe predviđena od 9. do 11. februara 2018. godine. Termini predavanja su od 09.00 h do 15.00 h.

Obuke će se realizovati na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, uz postojanje mogućnosti da se u slučaju interesovanja određene ciljne grupe, programi obuke realizuju i u drugim opštinama (lokalno, regionalno i sl.).

Detaljan program obuka možete preuzeti OVDJE.

U nastavku su date i ostale tehničke informacije.

PREDAVAČI:

Prof. dr Đorđije Blažić, Dekan Fakulteta za državne i evropske studije

mr Miljan Vlaović, doktorand upravnog prava

TRAJANJE OBUKE:

Program obuke će se organizovati na Fakultetu za državne i evropske studije, u ukupnom trajanju od 3 dana po modulu.

NAČIN PRIJAVE:

Prijavljivanje se vrši online putem. Popunjen prijavni formular (preuzmite OVDJE) potrebno je poslati na info@fdes.me, najkasnije do 1. februara 2018. godine.

Minimalan broj prijava kao uslov za realizaciju programa obuke je 10.

KOTIZACIJA:

Kotizacija iznosi 100 eura po jednom izabranom modulu.

SERTIFIKAT:

Polaznici koji sa uspjehom prođu program obuke, zavrijediće sertifikat o uspješnom pohađanju obuke.

Program upravnih postupaka je akreditovan kod Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Odluka br. 16-3306, od 26. 06. 2013.).

TERMIN OBUKE:

Prva obuka o primjeni Zakona o upravnom postupku za prvostepene organe organizovaće se od 2. do 4. februara 2018. godine, dok je obuka o primjeni Zakona o upravnom postupku za drugostepene organe predviđena od 9. do 11. februara 2018. godine.

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE:

020 664 262, 069 083 143, info@fdes.me

Obuke ZUP 2018 - 1