Studentska praksa

Mirjana Vucinic - praksa
Studentska praksa
15.04.2014

Mirjana Vučinić u Osnovnom i Prekršajnom sudu

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Osnovnim sudom u Podgorici obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovomOpširnije

Jelena Becic - praksa
Studentska praksa
15.04.2014

Jelena Bečić u Ministarstvu odbrane

Na bazi saradnje između Fakulteta za državne i evropske studije i Ministarstva odbrane, Jelena Bečić, studentkinja treće godine Fakulteta, otpočela jeOpširnije

Melanija i Nina praksa
Studentska praksa
10.04.2014

Melanija Mitrović i Nina Marković u Instituciji Ombudsmana

Fakultet za državne i evropske studije je na bazi saradnje sa Ombudsmanom, obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovoj instituciji, uz mogućnostOpširnije

Teodora - praksa
Studentska praksa
09.04.2014

Teodora Andrijašević u Ministarstvu odbrane

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Ministarstvom odbrane obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom državnom organu.Opširnije

Marina - praksa
Studentska praksa
03.04.2014

Marina Cimbaljević u Zavodu za metrologiju

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Zavodom za metrologiju, omogućeno je stažiranje studenata u ovom organu kojiOpširnije

Violeta - praksa
Studentska praksa
02.04.2014

Violeta Dondić u Opštini Plužine

Fakultet za državne i evropske studije je na temelju saradnje sa Opštinom Plužine obezbijedio mogućnost stažiranja studenata u ovom organu lokalneOpširnije

Staziranje 2014
Studentska praksa
20.03.2014

Studentima treće godine obezbijeđena studentska praksa

Fakultet za državne i evropske studije, iz godine u godinu, pruža studentima mogućnost sticanja mnogih praktičnih znanja, koja im u kombinacijiOpširnije

Bojana Furtula - praksa
Studentska praksa
13.03.2014

Zerina Šehović i Bojana Furtula u Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Na osnovu saradnje Fakulteta za državne i evropske studije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, omogućeno je stažiranje studenata u ovomOpširnije