Promocija knjge „Pravo Evropske unije“

Knjiga Doc. dr Milivoja Baletića „Pravo Evropske unije“, koju je izdao Fakultet za državne i evropske studije, biće zvanično predstavljena u subotu, 27. aprila 2013. godine, sa početkom u 18:00 h, na FDES-u (Sala A1).

Prepoznavanje savremenog stanja organizovanja i funkcionisanja pravnog sistema ove specifične međunarodne organizacije, podrazumjeva obradu materije od početka njenog integracionog procesa sa analitičkim pristupom u tretmanu relevantnih karakteristika etapnog razvoja. Udžbenik „Pravo Evropske unije“ je vođen potrebom da prezentuje pregledno kompleksnu problematiku uz nastojanje, da se na jasan način učine dostupnim sve bitne karakteristike ovog specifičnog prava u donošenju, sadržini i njegovoj dosljednoj primjeni.

Takođe, ovo jedan od udžbenika u nizu koji se bavi tematikom vezanom za pravo i primjenu prava Evropske unije, ali koji je od izuzetne važnosti za nas u Crnoj Gori budući da pretendujemo postati i članica Evropske unije.

O knjizi će govoriti Prof. dr Predrag Dimitrijević, dr Branislav Srdanović i autor.

ShareThis
Promocija knjge „Pravo Evropske unije“