O fakultetu

FAKULTET ZA DRŽAVNE I EVROPSKE STUDIJE (FDES) sa sjedištem u Podgorici, osnovan je u maju 2005. godine putem javno-privatnog partnerstva. Osnivači FDES-a su Glavni grad Podgorica, Fakultet za državne i evropske studije iz Kranja (Slovenija), Agencija za lokalnu demokratiju i partnerstvo iz Podgorice, kao i dva fizička lica iz Italije i Slovenije.

Fakultet je dobio akreditaciju od Savjeta za visoko obrazovanje, kao i licencu Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore. Na taj način stvoreni su uslovi za realizaciju: dodiplomskog programa državnih i evropskih studija, programa specijalističkih državnih i specijalističkih evropskih studija, kao i master programa državnih i master programa evropskih studija.

Fakultet za državne i evropske studije kroz savremene programe, usklađene sa principima Bolonjske deklaracije, osposobljava kadrove za rad u institucijama Evropske unije, državne uprave i lokalne samouprave. Programi FDES-a, na osnovnim i postdiplomskim studijama, koncipirani su u skladu sa potrebama razvoja administrativnih kapaciteta Crne Gore na putu članstva u EU.

Vizija FDES-a je da u bližoj budućnosti postane vodeća regionalna obrazovna i naučno-istraživačka ustanova u oblasti izgradnje kadrova za javnu upravu i institucije Evropske unije.